Tre personer samtalar utanför byggnad.

Projekt: Hållbart samverkansbjälklagsystem för cirkulär konstruktion

Målet för detta projekt är att analysera möjligheterna att lösa problemen med cirkularitet inom byggsektorn. Huvudsyftet är att utveckla ett helt förtillverkat system av samverkansbjälklag trä/betong/stål. Det förslagna systemet är en föregångare avseende såväl innovation som cirkularitet inom byggkonstruktion.

Fakta om projektet

Projektledare
Wit Derkowski
Övriga projektmedlemmar
Carmen Amaddeo, Eva Binder, Håkan Johnsson, Anders Alrutz, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Torps Byggelement AB
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sep 2023 – 31 aug 2026
Forskningsämne
Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik.
Forskargrupp
Betongkonstruktioner
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Utvecklingen av hållbart byggande har hittills gått långsamt och det krävs definitivt fortsatta insatser, särskilt med tanke på att byggsektorn orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Målet med projektet är att utveckla ett bjälklagssystem i form av en energi-, material-, och kostnadseffektiv samverkanskonstruktion, för cirkulärt byggande. Därför kommer en prefabricerad elementtyp att utvecklas bestående av högpresterande komponenter av trä, stål och betong i samverkan, allt baserat på en lovande förstudie. För att erhålla hög bärförmåga, god komfort och möjlighet till senare demontering/återanvändning beaktas både industriella och samhälleliga krav samt vetenskapliga underlag såsom preliminär dimensionering och datormodellering.

Det är bland annat viktigt att studera långtidseffekter hos bjälklagssystemet för att säkerställa möjligheter för cirkularitet och vidare bedöma potentialen hos flerstödskonstruktioner hos plattorna, för att få en materialeffektiv konstruktion och därmed bidra till pågående forskning beträffande samverkanskonstruktioner och hållbarhet. Den preliminära dimensioneringen av bjälklagselementet kommer att kompletteras med tester för validering av resultaten, en livscykelanalys för att påvisa potentialen med återbruk och fortsatt utveckling av ett ”smart element”. Då nuvarande standarder inom detta område inte är särskilt detaljerade, så kan detta projekt främja utvecklingen av framtida regler inom byggsektorn.

Samverkanselement utformas för att kunna produceras lokalt och sedan monteras på plats, vilket stärker den lokala byggsektorn och främjar ett cirkulärt alternativ till konventionella typer av plattor. Spridningen av projektresultatet riktas till fyra olika grupper, nämligen det lokala samhället och dess intressenter, forskare inom samverkanskonstruktioner och hållbara konstruktioner, studenter som utformar framtidens byggande och de som utformar framtidens normer och standarder.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Betongkonstruktioner samt i Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.

Idén om cirkularitet i utformningen av komposita golvplattor. Teckning: Eva Binder
Idén om cirkularitet i utformningen av komposita golvplattor. Teckning: Eva Binder