symbolisk bild på linnea

Projekt: Hinder och möjligheter för företagande bland utrikes födda inom handels- och servicesektorn

Syftet med projektet är att studera hinder och möjligheter för företagande bland utrikes födda inom handels- och servicesektorn.

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Hammarstedt
Projektmedlemmar
Mats Hammarstedt (Lnu) och Lina Aldén (Lnu)
Finansiärer
Forskningsstiftelsen Handelsbanken
Tidsplan
2013–2016
Ämne
Nationalekonomi

Mer om projektet

Andelen utrikes födda egenföretagare som är verksamma inom handels- och servicesektorn i Sverige har ökat sedan mitten av 1990-talet och bland utrikes födda med ursprung i Mellanöstern är i många fall hälften av egenföretagarna verksamma inom denna sektorn. Syftet med projektet är att studera hinder och möjligheter för företagande bland utrikes födda inom handels- och servicesektorn.

Följande frågeställningar är i fokus

  1. Hur ser företagandet bland utrikes födda inom denna sektor ut i Sverige ut? Vilka skillnader finns mellan olika invandrargrupper?
  2. Finns det skillnad i överlevandegrad mellan företag startade av olika grupper av utrikes födda och företag startade av infödda?
  3. Finns det skillnader i resultat och omsättning mellan företag startade av utrikes födda och företag startade av infödda?
  4. Vilka blir anställda i företag som drivs av utrikes födda? Anställer utrikes födda företagare i större utsträckning än andra personal med samma etniska bakgrund som de själva?
  5. Vilka drivkrafter gör att utrikes födda personer väljer att bli företagare inom denna sektor?
  6. I vilka nätverk ingår utrikes födda företagare inom sektorn? Vad har tillgången till nätverk för betydelse för företagens start och överlevnad?
  7. Vilka hinder möter utrikes födda företagare inom sektorn?

Frågeställningarna 1–3 besvaras med hjälp av registerdata från databaser hos Statistiska Centralbyrån medan frågeställningarna 4–7 besvaras med hjälp av en enkätundersökning.