Projekt: Information Engineering Center

Information Engineering Center (IEC) är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet. Vårt mål är att skapa nya företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan forskning, företag och omgivande samhälle. Vår vision är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

IEC-projektet avslutades vid årsskiftet 2017-2018.

Vårt arbete

Många av företagen inom Linnéregionen lider i dag brist på kompetent personal och är i behov av forsknings- och utvecklingsresurser som kan hjälpa dem att växa och utvecklas vidare.

Inom Linnéregionen finns i dag cirka 1 500 företag inom den digitala sektorn. Tillsammans sysselsätter dessa drygt 13 000 anställda och omsätter närmare 40 miljarder kronor, enligt en tidigare undersökning som IEC genomfört tillsammans med Linnéuniversitetet.

Den är framförallt den digitala sektorn som har vuxit i rekordtakt. Och tillväxten kan bli ännu större. Det som krävs är en ökad samverkan mellan forskare, studenter, näringsliv och det offentliga.

IEC gör skillnad – genom att:

 • Bygga samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga
 • Bidra till att förankra forskning och innovation i praktisk tillämpning
 • Synliggöra den digitala sektorn
 • Utveckla ett branschkluster som är relevant för näringslivet, det offentliga och forskningen
 • Genomföra aktiviteter för att stimulera den digitala utvecklingen i Linnéregionen
 • Etablera ett IT-forskningsinstitut, knutet till Linnéuniversitetet, vars innehåll drivs av näringsliv och det offentliga

Några aktuella projekt

IEC arrangerar Digitala veckan med mängder av möjligheter att utvecklas och hitta nya kontakter.

IEC tar upp aktuella frågor, arrangerar och ordnar återkommande evenemang.

Bli medlem i IEC du också

Som medlem i IEC får du tillgång till en bredd av aktiviteter sin omfattar allt från workshoppar och seminarier till medlemspubar och forskningsprojekt. Medlemskap i IEC är för närvarande kostnadsfritt.

Våra grundare och finansiärer

IEC är ett projekt som delfinansieras med EU-medel. Dessa organisationer har i sina roller som initiativtagare, grundare och initiala finansiärer haft en avgörande betydelse för IEC:

 • Linnéuniversitetet
 • Tillväxtverket
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Kalmar kommun
 • Växjö kommun
 • Kalmar Science Park
 • Videum Science Park
 • Almi Kronoberg

Nyheter

EU