räkning med radband

Doktorandprojekt: Inkludering i matematik från ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta projekt har utgångspunkt i en specialpedagogisk syn på matematiklärande och undervisning i matematik. Syftet med projektet är att bidra till forskning och praktik i matematik och specialpedagogik med mer kunskap om, och förståelse för, hur alla elever kan delta i matematikundervisningen i grundskolan.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Roos
Tidsplan
2015-2019
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Specialpedagogik (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den första delen av projektet presenteras i Helena Roos licentiatavhandling, där fokus var ett lärarperspektiv på inkludering i matematik. I den andra delen av projektet, som är hennes doktorandprojekt, är huvudfokus detsamma – inkludering i matematik – men denna gång ur ett elevperspektiv.

De tentativa forskningsfrågorna i projektets andra del är:
– Vad kan inkludering i matematik vara i grundskolans tidigare år och vad påverkar inkluderingsprocessen i matematik?
samt
– Vad förefaller vara viktigt i lärande och undervisning av matematik från ett inkluderande perspektiv?

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.