Advisory Board

Vår Advisory Board har en viktig roll som strategiska rådgivare och visionära framtidstänkare när det gäller områden som samverkansforskning, kulturentreprenörskap, innovation och samhällspåverkan.

Medlemmarna är ansvariga för att skaffa sig en djupare förståelse för projektets arbete. Genom sin kunskap, kompetens och sina nätverk fungerar de som en resurs för projektledningen och delprojektledarna. De stödjer projektets utveckling, genomförande, uppföljning och avslutning samt tillför värdefulla insikter från tredje part till projektet. Dessutom utmanar de projektets deltagare genom att uppmuntra till förbättringar av projektets verksamheter.

Nuvarande medlemmar i Advisory Board

  • Klas Grinell
  • Daniel Hjorth
  • Erica Månsson
  • Emma Stenström