Sex delprojekt

InKuiS består av sex delprojekt. De är själva kärnan i samverkansforskningen. Varje delprojekt har sina specifika frågeställningar och samverkanspartners och de presenterar egna resultat. Dessa resultat sammanförs sedan i projektgemensamma aktiviteter inom InKuiS. Så genereras nya kunskaper och erfarenheter.