Det entreprenöriella museet

I delprojektet "Det entreprenöriella museet" bedriver vi samverkansforskning tillsammans med museer för att utveckla förmågor och arbetssätt för förnyelse och utveckling. Genom samverkan ges både akademin och museisektorn möjlighet att identifiera problem och formulera forskningsfrågor som inte hade varit möjliga att se på egen hand.

Vi arbetar nära museernas verksamheter för att förstå villkor, utmaningar, visioner och möjligheter till förnyelse och utveckling. Tillsammans initierar och följer vi sedan en förändringsprocess på varje museum. Med denna metod samskapar vi kunskap och kompetens om museientreprenörskap som direkt kan användas i verksamheten.

Entreprenöriellt förhållningssätt

De museer som deltar i projektet finansierar delar av sin museiverksamhet själva och får också anslag, vilket kräver att museerna aktivt måste arbeta med att skapa ekonomisk uthållighet för att ha möjlighet att möta samhällets efterfrågan på att bevara, använda och utveckla kulturarv. Det finns samtidigt en uppfattning i samhället att kultur bör kosta lite eller vara gratis, vilket skapar en spänning eller obalans. För att möta dessa utmaningar krävs ett entreprenöriellt förhållningssätt som genom nya kombinationer av resurser, människor och idéer kan skapa ekonomiskt, socialt och kulturellt värde.

I projektet utvecklar vi förmågor och nya arbetssätt för museer att göra sig attraktiva i nya sammanhang och gentemot nya målgrupper. Vi samverkar med museerna för att utveckla den museientreprenöriella kunskapen och undersöker hur ett museientreprenöriellt arbete kan bedrivas i nya former för hållbar samverkan med museets omgivande intressenter. Vi fokuserar särskilt på att skapa attraktionsvärden med hjälp av digitalisering, destinations- och landsbygdsutveckling.

Vi samverkar med museer i Småland med omnejd, men resultaten av vår forskning ska vara ett underlag att lära ifrån för alla museer som vill utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i sitt arbete.

Den nya kunskap som projektet genererar ska också bidra till branschorganisationers, förvaltningars, stödstrukturers och politikens arbete med att utveckla förutsättningar för framtidens entreprenöriella museum.

Våra samverkanspartners

  • Blekinge museum
  • Kalmar läns museum
  • Kalmar slott
  • Kulturparken Småland
  • Sagobygden