Digital Innovations: Developing New Information Landscapes for the Mapping of Cultural Events Using Web and Mobile Technologies

Genom detta samarbetsprojekt kommer vi att skapa nya sätt för kultursektorn att förstå och nå sin publik genom att utnyttja aktuella digitala teknologier. På detta vis främjar projektet också utveckling inom den lokala kultursektorn då datadrivna insikter kommer att bidra till kunskap och kompetens som kan omsättas i handling.

Projektet syftar till att:

  • Bygga en halvautomatisk informationsplattform samt en omfattande webbplats och en tillhörande mobilapplikation, vars design kommer att baseras på iterativa användartester. Utöver att fungera som en aggregator för information om kulturevenemang kommer informationsplattformen möjliggöra analys av kulturevenemang över tid.
  • Utveckla riktlinjer för att skapa digitalt förstärkta kulturevenemang.

Projektet kommer att involvera flera lager av samarbete. Vi kommer att samarbeta med ett relevant urval av partners som är involverade i andra delprojekt, från kulturinstitutioner och kommuner. Vi kommer också att utforska sätt att samarbeta med industriella partners för att säkerställa hållbarheten för webbplatsen och mobilapplikationen. Dessutom kommer ett tvärvetenskapligt team av forskare vid Linnéuniversitetet bidra med sin expertis inom olika kompletterande discipliner som sträcker sig från informationsvetenskap till design och medieteknik.

Genom etableringen av en forskningsrådgivande grupp bestående av relevanta experter från andra universitet kommer projektet att utgöra grunden för ett samarbete inom digital humaniora, och sammanföra kompletterande institutionella styrkor från olika program. Detta kommer att bidra till ett kollektivt främjande av digital humaniora i Sverige. Vårt projekt kommer att bidra på ett konkret sätt till att öka kännedomen om kulturevenemang och ytterligare förbättra tillgängligheten för dessa evenemang med hjälp av digital teknik. Även om fokus ligger på Småland så kommer modellen ha potential att användas i hela Sverige och även internationellt.

Vi har knutit en forskningsrådgivande grupp till vårt delprojekt: Isto Huvila, Uppsala universitet; Coppelie Cocq, Humlab Umeå universitet; Jonathan Westin, Göteborgs universitet; Sofia Lindström, Högskolan i Borås och Giasemi Vavoula, University of Leicester.

Deras roll i vårt delprojekt är att driva utvecklingen av webbplattformen och riktlinjerna för digitala kulturevenemang i bästa möjliga riktning genom sin externa expertis och perspektiv från olika men relaterade discipliner.

Forskare vid andra universitet

Nuno Otero, University of Greenwich