Kultur och kreativ turism

I det här delprojektet undersöker vi hur samarbeten mellan turism- och kultursektorn kan vara hållbara och lönsamma. Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som främjar samarbeten inom kulturell och kreativ turism samtidigt som de bevarar de kulturella och ekonomiska värdena på lokala destinationer.

Varför är det viktigt?

Kultur och kultursektorn spelar en central roll inom kreativ turism och kulturturism. Människor besöker platser för att uppleva kulturella aktiviteter, se på konstverk och njuta av attraktioner. Detta genererar inkomster för turismföretag som erbjuder olika tjänster, som boende och måltider.

Det finns dock ofta en obalans mellan de som skapar kulturella värden och de som drar nytta av dessa värden. I det här delprojektet arbetar vi för att bygga upp entreprenöriella färdigheter, främja strategisk innovation och främja samarbete mellan turismaktörer och fria konstnärer.

Samverkan

I det här delprojektet samarbetar vi med partners från Småland och Öland för att skapa hållbara affärsmodeller som bygger på kulturens attraktionskraft och som främjar utvecklingen hos de medverkande aktörerna.

De samverkansforskningspartners som är involverade i kunskapsutveckling i detta delprojekt kommer att utveckla idéer och handlingsplaner för samarbete längs befintliga och potentiella besöksströmmar för kreativa och kulturella aktiviteter.