Kulturentreprenörskap på musikens fält

I detta delprojekt skapar vi förståelse för de specifika möjligheter och utmaningar som olika kulturentreprenörer på musikens fält möter samtidigt som vi utvecklar strategier och konkreta arbetssätt för att möta dessa möjligheter och utmaningar.

Digitalisering och streamingteknologi har i grunden förändrat de sätt på vilket musik konsumeras, produceras och distribueras, liksom hur ekonomiskt värde uppstår och fördelas mellan olika aktörer i branschen. Detta ställer kulturentreprenörer på musikens fält inför nya utmaningar och möjligheter – som kräver såväl nya kunskaper som förändrade affärsstrategier och samarbetsformer. Delprojektet syftar därför till att utveckla sådana kunskaper, strategier och samarbeten genom att sätta samman utvecklingsgrupper med deltagare med olika erfarenheter från musikens fält.