Samverkan

Genom samverkansforskning skapar vi ny kunskap och utvecklar nya förmågor inom kulturentreprenörskap. Detta är samverkansforskning som handlar om att kreativt organisera människor och resurser för att utforska kulturens roll som skapare av kulturella, ekonomiska och sociala värden samt som förnyare av samhälleliga institutioner.

Genom att utforska och främja kulturens betydelse i samhället vill vi skapa en balanserad och dynamisk relation mellan ekonomiska och icke-ekonomiska mål. Vi vill främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer för att främja innovation och generera ny kunskap om hur kulturen kan bidra till samhällets utveckling. Detta sker med respekt för kulturens unika och obundna kreativa potential.

Genom samverkan involverar vi en rad olika aktörer på lokal och regional nivå för att främja innovationer och generera ny kunskap om kulturens roll som en tillgång i samhället och för dess utveckling. Vi strävar efter att kombinera olika perspektiv och kompetenser för att skapa en holistisk förståelse av kulturentreprenörskapets potential och dess breda samhälleliga inverkan.

Skapa nya forskningsresultat och generera praktiska kunskaper

I gränslandet mellan kritisk analys och de behov av förändring och utveckling som forskningsresultat identifierar uppstår nya utmaningar som öppnar upp för nyfikenhetsforskning. Samverkansforskning är användbart för att undersöka sådana problem.

Det är ett arbetssätt där teori (forskningsbaserat kunskapsskapande i implementering) utvecklas samtidigt, sida vid sida och i samverkan med partners i deras verksamheter (praktiknära kunskapsskapande i implementering).

Genom att utföra detta på ett bra sätt kan vi både skapa nya forskningsresultat och generera praktiska kunskaper i sammanhang där de är mest relevanta och meningsfulla.

Uppstartsmöte för delprojektet det entreprenöriella museet
Uppstartsmöte för delprojektet "Det entreprenöriella museet" den 21 november 2022 på Linnéuniversitetet, Kalmar. På bilden syns Meg Nömgård, Tine Winter, David Calås, Katarina Ellborg, Jasmina Beharic, Lennart Johansson och Örjan Molander.