Groddar

Projekt: Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet

Syftet med detta transsektionell forskningsprojekt är att utveckla klimatsmarta och hälsosamma livsmedel och ingredienser baserade på baljväxter (t ex bönor, linser, ärter) odlade i Sverige.

Fakta om projektet

Projektledare
Elin Röös, SLU
Projektpartners
Elin Röös, SLU; Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet; Georg Carlsson, SLU Alnarp; Andreas Stephan, JIBS Jönköping
Finansiär
Formas (942-2016-38)
Tidsplan
2017–2020
Ämne
Livsmedelsvetenskap (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats/Blogg om projektet
http://blogg.slu.se/new-legume-foods/

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att utveckla livsmedel baserade på baljväxter (t ex bönor, linser, ärter) för att stimulera en växande bioekonomi i vilken nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel blir en viktig del. Projektets mål är att:

  1. hitta sätt att introducera baljväxter som lämpar sig för odling i nordiskt klimat och för den nordiska kosten,
  2. utveckla och analysera prestandan av nya odlingssystem som inkluderar baljväxter och som förlitar sig mer på ekosystemtjänster och mindre på fossila resurser,
  3. kartlägga effekter av olika livsmedelsprocesstekniker på näringsvärdet i nya baljväxt livsmedel,
  4. bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i produktionen av baljväxt livsmedel. Kunskapen ska användas som beslutsstöd vid målkonflikter, t.ex. mellan ekonomi och miljö vid produktutveckling. I projektet medverkar aktörer från forskning, livsmedelsindustrin, regionförbund, jordbrukare och konsumenter

Projektet består av fem arbetspaket (WPs):
Linnéuniversitetet är ledare för WP 4 med titeln Characterisation of processing effects on the nutritional quality of grain legume foods and ingredients and the development of novel nutritious foods och deltar i WP 1, 2, 4 och 6.
I WP 4, baljväxtbaserade livsmedel och recept kommer att utvecklas med hjälp av alternativa livsmedelsprocessmetoder, t ex  groddning, jäsning etc. Hypoteser som ska testas är att tillämpningen av de nya processtekniker på baljväxt råvaror resulterar i utvecklingen av välsmakande livsmedel med ökat innehåll av hälsofrämjande näringsämnen. Kvantifiering av näringsämnen (som är relevanta för hälsa) i råmaterialet, under processing och i slutprodukterna kommer att genomföras av en doktorand vid Linnéuniversitetet.

Figur 1. Projektstruktur
Figur 1. Projektstruktur

Mer information om projektet http://blogg.slu.se/new-legume-foods/.
Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Livsmedelsvetenskap.