linnea

Projekt: Intermediala nyckelbegrepp

Fakta om projektet

Projektmedlemmar
Lars Elleström
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
2007–2022
Fakultet/institution
Fakulteten för konst och humaniora
Ämne
Humaniora

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla en systematisk teori om intermediala nyckelbegrepp.