Person som jobbar hemifrån

Projekt: Kommunikation över mediegränser. Transmedieringens begränsningar och möjligheter

Hur förändras kommunikativt innehåll när det överförs mellan olika sorters medier? Det studerar vi i projektet Kommunikation över mediegränser. Transmedieringens begränsningar och möjligheter.

Projektmedlemmar: Jørgen Bruhn (coordinator), Liviu Lutas, Corina Löwe, Anna Sofia Rossholm, Niklas Salmose, Emma Tornborg and Anette Almgreen White

Transmediering innebär att kommunikativt innehåll eller "betydelse" överförs mellan olika sorters medier såsom skriven text, rörliga bilder, gester, sånger och fotografier: intervjuer skrivs ner, romaner görs om till filmer, nyhetssändningar översätts till teckenspråk o.s.v.

Eftersom transmediering inte kan åstadkommas utan att det kommunikativa innehållet förändras är det viktigt att förstå dess komplexa mekanismer, speciellt med tanke på att det är ett oerhört vanligt kommunikativt fenomen.

Hur förändras kommunikativt innehåll när det överförs mellan olika sorters medier? Vilka mediespecifika egenskaper har betydelse för förändringarna? På vilka sätt bidrar kontexten till resultatet? Forskningsprogrammets teoretiska syfte är att noggrant undersöka mediers multimodala (eller sammansatta) egenskaper för att bättre förstå transmediering. Dess empiriska syfte är att göra systematiska analyser av transmediering i ett urval faktiska kommunikativa sammanhang med bred spännvidd:

  1. Estetiska representationer av "människans tidsålder", antropocen
  2. Naturvetenskaplig undervisning
  3. Kommunikation med personer med nedsatt sinnesfunktion
  4. Rättegångar med brottmål

Vi ska systematiskt jämföra resultaten av de empiriska undersökningarna med varandra. Målet är att bättre förstå hur kommunikativt innehåll kan – eller inte kan – transmedieras i olika faktiska situationer beroende på olika mediers skilda multimodala egenskaper och på olika kontexter. 

Medarbetare