symbolisk bild på linnea

Projekt: Kommunikativa processer mellan professionella och patienter med förmaksflimmer. En studie om vem som säger vad till vem i konsultativa samtal.

Fakta om projektet

Projektledare

Projektmedlemmar
Eva Benzein (Lnu), Berith Hedberg och Dan Malm
Deltagande organisationer
Kalmar läns Landsting, Hälsohögskolan i Jönköping och Jönköpings läns Landsting
Finansiär
Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Tidsplan
2009 - 2100
Ämne
Omvårdnad (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet