strand med skräp mittemot stadssilhuett

Projekt: Slutning av kretslopp för gamla deponier

Inom detta projekt forskar vi om miljöeffekter av deponering av hushålls- och industriavfall.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
William Hogland
Finansiär
Svenska institutet

Mer om projektet

Deponering av hushåll och industriavfall har stora effekter på miljön. De största riskerna är vattenförstöring från läckande lakvatten, effekter på klimatet från läckage av metan och påverkan på människors hälsa. Bara i östersjöområdet finns mellan 75 000 och 100 000 stängda eller övergivna deponier.

Läs mer om projektet på vår engelska sida.