Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

Projekt: Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

I projektet studerades om och hur problemlösning kan utgöra utgångspunkten för förskoleklassens matematikundervisning.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Palmér
Projektmedlemmar
Hanna Palmér Andreas Ebbelind, Matilda Gäfvert, Charlotte Ronefors, Åsa Nilsson, Marie Hansson, Katarina Danielsson (Lnu) och Jorryt Van Bommel (Karlstads universitet)
Tidsplan
2014–2023
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Pedagogik och utvecklingsvetenskap (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Kau.se/matematik/forskning/pif

Mer om projektet

2014-2015 genomfördes en designstudie i åtta förskoleklasser med ca 150 elever. Syftet med interventionen var att studera vilka möjligheter till lärande i matematik problemlösning ger samt få inblick i hur eleverna upplever en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning.

2015-2016 genomfördes en forskningscirkel med åtta förskoleklasslärare med utgångspunkt i resultaten från designstudien. Syftet med denna var att studera implementering av en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning.

2016-2017 genomfördes interventionen "Entreprenöriell matematik i förskoleklassen – med problemlösning som utgångspunkt" med 33 förskoleklasslärare. Studien finansieras av Skolverket och genomförs i samarbete med Växjö kommun. I interventionen studeras implementering av en matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning med entreprenöriella förmågor som ett stöd för elevers lärande i matematik. Utgångspunkterna för interventionen var dels resultaten från designstudien "Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt", dels resultat från studien "Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik".

2018–2023 fortsätter interventionen, nu med vidareutveckling att även inkludera problem posing. Under 2021-2023 deltar fem lärare i förskoleklass från Växjö kommun med del i sin tjänst i projektet.    

Utgångspunkterna för interventionen är dels resultaten från designstudien Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt, dels resultat från studien Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik. Syftet är att förstärka designen i projektet Matematik i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt med problem posing samt de positiva "win-win"-resultat gällande entreprenöriella förmågor och problemlösning i matematik som erhölls i studien Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.

Publikationer

Medarbetare