bebisstrumpor på gravidmage

Projekt: Mödravård för kvinnor med annan bakgrund än svensk

Projektet är en pilotstudie som syftar till att skapa förutsättningar för en bättre kommunikation i vården genom att kartlägga behovet av språkstöd för personal och vårdtagare i mödrahälsovården samt genom att kartlägga befintliga digitala lösningar.

Bakgrund

Nu och i framtiden kommer den svenska vården att möta olika aspekter av kommunikationsbehov mellan personal och vårdtagare. I Sverige finns vårdpersonal och många vårdtagare med en annan språklig och kulturell bakgrund. Ett problem som finns inom mödravården är att många gravida inte har funktionell behärskning av svenska. Det vill säga de kan inte tala, läsa och förstå svenska så att de kan tillgodogöra sig den information de får när de besöker barnmorskan på mödravårds­centralen, vilket leder till frustation hos såväl de blivande föräldrarna som hos vårdpersonalen.
Det är betydelsefullt att vårdinstitutioner kan erbjuda diversifierad och individanpassad vård, där begriplig och socialt adekvat kommunikation ibland kan vara livsavgörande i akuta situationer, liksom förståelsen för kulturella behov hos vårdpersonalen som kan främja individens upplevelse av god vård hos vårdtagarna.

Syfte och mål

Syftet är att skapa förutsättningar för en bättre kommunikation i vården genom bruket av digital information i flexibel multimodal form genom ömsesidigt lärande för vårdpersonal och forskare.

Målet för projektet är att genomföra en pilotstudie för att:

Kartlägga behovet av språkstöd för personal och vårdtagare i mödrahälsovården.Kartlägga befintliga digitala lösningar.

Utifrån pilotstudien ska vi söka extern finansiering för ett fullskaligt projekt hos en eller flera bidrags­givare. Det föreslagna projektet vill inventera kommunikationsbehov och behov av digitala språkstöd i den regionala mödrahälsovården och undersöka befintliga lösningar med potential att anpassas till den specifika miljö vårdsituationer innebär.

Finansiering

Projektet är finansierat av Linnéuniversitetet och är ett fakultetsöverskridande projekt mellan fakulteterna hälso- och livsvetenskap och fakulteten för konst och humaniora.