linnea

Projekt: Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande

Fakta om projektet

Projektledare: Jan Löfström, Helsingfors universitet
Projektmedlemmar: Niklas Ammert, Linnéuniversitetet; Jan Löfström, Silvia Edling, Liisa Myyry och Gudmundur H Frimannsson
Finansiärer: Riksbankens jubileumsfond
Tidsplan: 2014-12-01–2016
Ämne: Historia, historia med didaktisk inriktning (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Projektdeltagare

Jan Löfström, Helsingfors universitet, Finland
Niklas Ammert, Linnéuniversitetet
Silvia Edling, Högskolan i Gävle, Sverige
Liisa Myyry, Helsingfors universitet, Finland
Gudmundur H Frímannsson, Háskólinn á Akureyri, Island