Bild till projektet multi-use offshore platform MUOP

Projekt: Multi-Use Offshore Platform

I projektet undersöker vi möjligheten att utveckla en offshoreplatform med flera användningsområden vid vindkraftparken nära Kårehamn i Östersjön.

Fakta om projektet

Projektledare
Catherine Legrand
Övriga projektmedlemmar
Caroline Littlefield, Elin Lindehoff, Per Servais, Marianna Strzelecka, Joacim Rosenlund, Pär Karlsson, Petter Tibblin
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Högskolan i Halmstad; RWE Wind Kårehamn; Baltic Offshore Kalmar AB; WSP Systems Sweden; RWE Renewables Sweden AB; Kalmarsundskommissionen; Region Kalmar; Länsstyrelsen Kalmar
Finansiär
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Tidsplan
2021-2024
Ämne
Ekologi, akvatisk ekologi, mikrobiologi, företagsekonomi, turismvetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i:

Läs mer om projektet på den engelskspråkiga sidan.

Medarbetare