Dörr med texten "Now and then"

Projekt: Nostalgia in Contemporary European Culture (NCIC)

I projektet studerar vi vilken roll nostalgi spelar i samtida kulturella sammanhang.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Eric Sandberg, docent i litteratur, Oulu universitet, Finland, Rune Graulund, docent i amerikansk litteratur och kultur, Syddansk Universitet, Niklas Salmose, universitetslektor i engelsk litteratur, Linnéuniversitetet

Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2017-2019

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Foto: Peter Stubbs