besök på träindustri

Projekt: Nya miljövänliga skivmaterial

Skivmaterial, till exempel spånskivor, är viktiga komponenter vid tillverkning av möbler och inredning. Den höga efterfrågan har dock lett till konkurrens om råvarorna och därmed en utveckling av utformningen av skivor. Samtidigt ökar kraven på minskade utsläpp i tillverkningsprocessen. Detta projekt handlar om att samla in och bygga upp kunskap inom dessa områden.

Detta projekt avslutades våren 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Rydell Blom
Projektmedlemmar
Åsa Rydell Blom (Lnu), Jimmy Johansson (Lnu), Venla Johanna Hemmilä (Lnu) och Stergios Adamopoulos (Lnu)
Deltagande organisationer
IKEA of Sweden och IKEA Industry AB
Finansiär
KK-stiftelsen
Tidsplan
2014-mars 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Skivmaterial baserade på skogsråvara, till exempel spånskivor, har sedan länge varit de dominerande materialen vid tillverkning av möbler och inredning. Detta beror på att skivmaterial är relativt prisbilliga, eftersom billiga råvaror kan användas vid produktionen och tillverkningsprocessen kan göras strikt effektiv. Skivmaterial uppvisar obetydlig variation i sina egenskaper, vilket innebär att den efterföljande tillverkningen av exempelvis möbler är mycket rationell. När det gäller spånskivor är det även möjligt att skräddarsy egenskaperna hos materialet genom att välja lämpligt limharts vid tillverkningen.

Många industrier har inte lyckats hålla jämna steg med utvecklingen och har därför slagits ut, inte minst i Sverige. Snabba förändringar har exempelvis skett inom följande områden:

  • Konkurrensen om råvaror har ökat dramatiskt.
  • Dyrare råvaror har också inneburit att försök har gjorts att ändra utformningen av skivmaterial för att minska mängden träråvara som används, samtidigt som man bibehåller de önskade slutliga egenskaperna.
  • Kravet på en minskning av utsläpp av skadliga ämnen (särskilt formaldehyd från bindemedlet) har ökat.

 Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare