sjuksköterskor

Projekt: Nyttoanalys – VIS i Landstinget Dalarna

Syftet med projektet är att ta fram ett forskningsbaserat underlag som tydliggör nyttoeffekterna av ett gemensamt vårdinformationssystem (VIS) inom Landstinget Dalarna.

Bakgrund

Landstinget Dalarna har infört ett gemensamt vårdinformationssystem för hälso- och sjukvården. Syftet med införandet var att åstadkomma:

 • Högre patientsäkerhet
 • Frigöra vårdadministrativ tid
 • Uppnå de nationella målen med GOD VÅRD
 • Färre integrationspunkter
 • Integrerad och gemensam funktion för bl.a. RoS och Läkemedel
 • Samlad förvaltarkompetens
 • Totalekonomiskt fördelaktigt

Utifrån dessa punkter har föreliggande utvärdering identifierat ett antal effektmål som ska följas upp i en nyttoanalys.

Syfte och strategi

Syftet med denna nyttoanalys är att ta fram ett forskningsbaserat underlag som kan underlätta arbetet med att realisera nyttoeffekterna av ett gemensamt vårdinformationssystem – VIS inom Landstinget Dalarna.

Utvärderingsprojektet har som mål att:

 • Identifiera ett antal mätpunkter utifrån uppsatta effektmål
 • Beskriva ett nuläge genom mätningar före implementation
 • Mäta effekter efter implementation
 • Identifiera och beskriva nyttoeffekter som verksamheten kan realisera

Resultat

Avrapporteringar har skett till uppdragsgivare under 2013 och 2012. Slutrapportering sker under 2015.

Finansiering

Landstinget Dalarna

Projektet är avslutat.