natur i våren

Enkät om webinar

Här är några frågor kring webinaret "Fysioterapeutens roll i palliativ cancervård och vikten av fysisk aktivitet" med Anna Gradeen, leg. Fysioterapeut vid Lasarettsrehab CLV

Vi är mycket tacksamma för ditt svar innan 2 maj 2022!

Enkät

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.