Tematräffar deltagare

Tematräffarna i palliativ vård och omsorg

Syftet med Tematräffar i palliativ vård och omsorg är att personal ska erbjudas tillfällen till lärande och inspireras att utveckla den egna verksamheten.

Tematräffar anordnas av Palliativt centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner. Hittills har över 2000 personer deltagit i tematräffar i palliativ vård och omsorg inom Kronobergs län.

Välkomna till palliativa tematräffar  2023

Växjo

Du kan välja deltar i grupp på förmiddagen Kl.9.30-12 eller Kl.13-15.30

Dagar och lokal gäller till båda grupper.

  • 19 januari, Lokal: Apollo CLV (Centrallasarettet i Växjö)
  • 7 februari, Lokal: Athena CLV (Centrallasarettet i Växjö)
  • 2 mars, Lokal: Athena CLV (Centrallasarettet i Växjö)
  • 29 mars, Lokal: Athena CLV (Centrallasarettet i Växjö)
  • 25 april, Lokal: Athena CLV (Centrallasarettet i Växjö)

Anmälan senast den 6 januari.

Jag vill delta i grupp:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Ljungby

På Ljungby lasarett bedriver vi dessa träffar i en mixad grupp med olika yrkesgrupper och avdelningar och vi kommer även bjuda in deltagare från våra kommuner. Det har framkommit att många upplever det positivt att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.

Träffar våren 2023

  • 23 januari, kl. 14.30-16.30 på plan 7 – Lokal Nova
  • 6 februari, kl. 14.30-16.30 på plan 7 – Lokal Tellus
  • 2 mars, kl. 14.30-16.30 på plan 7 – Lokal Tellus
  • 16 mars, kl. 14.30-16.30 på plan 7 – Lokal Tellus
  • 30 mars, kl. 14.30-16.30 på plan 7 – Lokal Tellus

Anmälan sker senast den 6 januari till sara.christoffersson@kronoberg.se

Tematräffar som inspirerar

Tematräffarna bygger på att alla som deltar är aktiva och hjälps åt att skapa en positiv och tillåtande atmosfär. Deltagare förbereder sig genom att läsa temat i materialet och på så sätt bidra till mer givande reflektioner. Deltagare är fria att ta upp egna diskussionsfrågor på tematräffarna och har tillfälle att utveckla den egna verksamheten. Alla deltagare bidrar till diskussioner med sina kunskaper, erfarenheter, idéer och tankar.

Tematräffarna leds av en eller två tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur palliativ vård bedrivs inom deras verksamheter. Tanken är att innehållet i tematräffarna ska vara praktisk användbart och kännas relevant i deltagarnas dagliga arbete.

Intresserad av tematräffar på din arbetsplats?

Diskutera med din chef om ni kan starta tematräffar på er arbetsplats.

Region Kronoberg genomför regelbundet tematräffar och när någon ny grupp ska startas kommer information att ges med möjlighet till anmälan.

För mer information kontakta Anna Sandgren.

Mer information om tematräffarna finner du här.

Tematräffar i palliativ vård och omsorg finns registrerade på Licensbanken.se