tematräffar gruppen

Till dig som är tematräffsledare

I samband med det nya Nationella vårdprogrammet för palliativ vård som utkommer under 2021 ser vi i Palliativt Centrum för Samskapad Vård över det material som ingår i de palliativa tematräffarna, samt utvärderar det nuvarande formatet.

Vi skulle vilja ha hjälp av dig som är tematräffsledare, genom att få ta del av dina erfarenheter och åsikter kring materialet och upplägget av träffarna. Vi sänder därför ut en enkät som vi önskar att du svarar på. Svaret vill vi ha före den 15 februari 2021.

Har du övriga frågor eller synpunkter kring tematräffarna eller enkäten är du välkommen att kontakta jenny-ann.johansson@kronoberg.se

Vi är mycket tacksamma för din hjälp!

Enkät 

 

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.