linnea

Projekt: Pappa, pappa, barn: Språklig förhandling av familj, föräldraskap och relationer i samtal mellan barn och vuxna

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet

Projektledare: Stina Ericsson, Linnéuniversitetet, och Sally Boyd, Göteborgs universitet
Projektmedlemmar: Stina Ericsson, Linnéuniversitetet, och Sally Boyd, Göteborgs universitet
Finansiärer: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2013–2016
Ämne: Svenska språket/nordiska språk, genusvetenskap (Institutionen för svenska språket, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Familjen kan ses som en plats där tolkningar av och uttryck för familjer, föräldraskap och olika relationer förhandlas genom interaktion och som del av barns språksocialisering, genom både vuxnas och barns aktiva deltagande. Början av 2000-talet är en tid då familj, föräldraskap och relationer omförhandlas i delar av västvärlden, i lagar, offentlighet och vardaglig praktik. Samtidigt med en stark kärnfamiljsnorm, traditionellt heterosexuell, finns ensamstående föräldrar, assisterad befruktning och samkönade äktenskap. Hur navigerar barn bland dessa normer och normförändringar i sin språkliga socialisering? Vilka normer, värderingar och ideologier för familjer och familjeroller uttrycker barn och vuxna i sina samtal, och hur?

Syftet med detta projekt är att ge kunskap om normer och ideologier som rör familj, föräldraskap och relationer i vardagliga samtal mellan barn och vuxna. I projektet ingår 12-15 familjer av olika konstellationer. De spelar själva in sina samtal med hjälp av en surfplatta, som inom projektet är preparerad med ett antal uppgifter som på olika sätt aktualiserar familjer eller relationer. Exempel är en rituppgift att berätta om sin familj, eller att berätta en saga till en serie bilder. Det inspelade materialet analyseras med språkvetenskapliga metoder. Projektet ger viktig kunskap om normer och ideologier i vardaglig praktik, om språkliga konstruktioner av familj och av vuxnas och barns roller och relationer, och om barns aktiva deltagande i sin socialisering.