symbolisk bild på linnea

Projekt: Produktion och omvandling av viktiga pigment och vitaminer i havets ekosystem

Vissa fåglar och fiskar i Östersjön lider av bristsjukdomar som orsakas av låga halter av vitaminer och pigment. Frågan är nu varför dessa brister uppstår.

Fakta om projektet

Projektledare
Samuel Hylander
Projektmedlemmar
Samuel Hylander (Lnu), Emil Fridolfsson (Lnu), Martin Brüsin (Lnu) och Sanna Majaneva
Finansiär
Forskningsrådet Formas
Tidsplan
2013 - 2017
Ämne
Akvatisk ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
Zooplankton Ecology

Mer om projektet

Pigment och vitaminer i akvatiska sytem transformeras och transporteras av djurplankton (mmstorlek) till högre trofiska nivåer men vi vet väldigt lite om vilka faktorer som styr denna process. Det här projektet inkluderar fältstudier för att studera variation i pigment- och vitamininehåll i djurplankton i olika gradienter, samt laboratorieexperiment som undersöker vilka mekanismer som styr produktionen och överföringen av pigment och vitamin från växtplankton via djurplankton till fisk.

Jag kommer att:

  1. Undersöka vilka faktorer som ökar respektive minskar produktionen av vitaminer och pigment hos djurplankton.
  2. Undersöka hur dessa ämnen förs från djurplankton till fisk, samt hur vi kan optimera vitamin- och pigmentinnehållet i djurplankton för att höja näringsvärdet på odlad fisk.
  3. Slutligen, förutsäga hur förändringar av ekosystemet påverkar näringsämnena i födoväven. Dessa studier är intressanta ur ett evolutionärt perspektiv men gör också att vi kan förstå vilka mekanismer som förändrar transporten av viktiga näringsämnen i födoväven och vilka underliggande faktorer som orsakar bristsjukdomar hos toppredatorer.

 

Bild: Martin Brüsin