Två kvinnor vattnar växter

Projekt: Phytoremediation park in Kingdom of Glass

Finansiär: Svenska Institutet
Samarbete mellan: Latvian University of Agricalture, Estonian University of Life Science, Orranäs Bruk, Liljas Bil, PhytoEnvitech

Professor William Hogland leder en grupp internationella studenter på Linnéuniversitetet, som börjat med forskningsprojektet "glassmining", om hur man kan ta hand om glaset vid glasbrukens deponier och hur man kan uppföra renande växparker, som tar hand om giftiga tungmetaller. Parken är ett samarbete mellan Orranäs bruk, Linnéuniversitetet och andra universitet och företag. På sikt vill William Hogland se parker med phytoremediation (en metod för att rena mark med växter) vid alla glasbruk.

Mer information om projektet finns på vår engelska sida

Studenter utför arbete utomhus i reflexjackor
Sortering av utgrävda massor från glasdeponi i Orrefors för potentiell återvinning
Föregående bild Nästa bild
Glashytta med rabatter i förgrunden
Glastillverkning av gammalt glas i sommarglashytta i phytoparken för nyproduktion av glas
Föregående bild Nästa bild
Studenter poserar i klassrum
PhD/MSc-studenter från de Baltiska länderna, Ukraina, Spanien, Italien och Slovenien deltog i kursen GLASS MINING IN PRACTICE 2017, FIRST Course, 6-13 april i Orrefors
Föregående bild Nästa bild