händer som håller en hjärna

Projekt: Student Mental Health – The Mental Health Symposium Project

Syftet med symposiet om psykisk hälsa är att betona vikten av medvetenhet om psykisk hälsa i EUniWell-samarbetet, särskilt bland studenterna.

Läs mer på projektets engelska sida.