Kvinna vid havet

Projekt: Advancing understanding of well-being tourism, drawing upon the European biocultural heritage

Målet med detta projekt är att introducera begreppet välmåendeturism till partnerregioner och att identifiera gemensamma forskningsintressen inom detta område. Samarbetet ska även innefatta ett studenterfarenhetsutbyte mellan partners.

Läs mer på forskningsprojektets engelska sida.