lärare och studenter som håller i växter

Projekt: AgroDev

Projektet syftar till att modernisera högre utbildning relaterad till agroindustrin. På så sätt ska det främja implementering och effektiv förvaltning av hållbara system för produktion av livsmedel i Kirgizistan och Uzbekistan.

Fakta om projektet

Projektnamn
AgroDev: The development of higher education content to support industry in the sustainable production of high quality agri-food
Projektledare

Heiko Fritz
Övriga projektmedlemmar
Chris High
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettland; Naryn State University, Kyrgyz National Agrarian University, Kirgizistan; Tashkent State University of Economics (Samarkand), Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan; University of Agriculture in Krakow, Polen; Hilfswerk International, Österrike
Finansiär
EU:s Erasmus+-program
Tidsplan
15 jan 2021–14 jan 2024
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Agrodev.knau.kg/en

Mer om projektet

Detta projekt syftar till att stödja utvecklingen av innehåll i, undervisning i och stödsystem för högre utbildning. Målet är att skapa högutbildade specialister som bättre möter behoven hos den agroindustriella sektorn i Kirgizistan och Uzbekistan. Förutom utveckling och implementering av studieinnehållet och förbättring av studiemiljön, bidrar projektet till att stärka samarbetet mellan lärosäten och agroindustriella företag i Centralasien. Det stärker även partnerskapet mellan universitet i Uzbekistan, Kirgizistan och EU-länder.

Projektet syftar till att uppnå följande mål vid fyra centralasiatiska universitet:

  • Att modernisera utbildningsprogram relaterade till produktion av livsmedel.
  • Att främja tillgången på kunniga och skickliga specialister för agroindustrin.
  • Att utveckla kapaciteten hos lärosätenas personal.
  • Att förbättra studiemiljön.
  • Att stärka banden mellan universitet och agroindustrin.
  • Att stärka nätverkandet mellan Centralasiens och EU:s lärosäten.

Projektet kommer att låta regionala producenter använda internationellt erkända bra jordbruksmetoder för hållbar förvaltning av agroföretag. Detta kommer att bidra till att uppnå ökad effektivitet och konkurrenskraft i industrin, stödja affärsutveckling, samt förse lokala konsumenter med säkra livsmedelsprodukter och en ren miljö, vilket indirekt bidrar till regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Medarbetare

logotypen för AgroDev