hög med "sågspån"

Projekt: Agroindustrins råvaror och sidoströmmar – resurser för en hållbar träpanelproduktion

Projektet syftar till att utforska de möjligheter som erbjuds av olika råvaror, rester och sidoströmmar från agroindustrin för att göra dem till värdefulla råvaror, fyllmedel och biobaserade limsystem för träpanelindustrin.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia, Nicolas Neitzel
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Formas (årliga utlysningen 2018)
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trots att det förekommer åtskilliga exempel på användning av olika jordbruksbaserade fibrer och rester av råmaterial för skivindustrin, så används dessa i liten omfattning. Detta projekt kommer att leda till en omfattande och interaktiv, global databas för råmaterial för jordbruksindustrin samt genomförbara teknologier för att skapa värdefulla material för skivindustrin. Resultaten kommer att fungera som ett beslutsunderlag för att frigöra oupptäckta möjligheter, klara av materialutmaningar och leda till framgångsrika lösningar.

Dessutom kommer en hållbar produktionslina för skivmaterial, baserad på helt och hållet biobaserade material, presenteras. Denna ska använda utvalda, lokalt odlade industriella råmaterial och sidoströmmar. Detaljer kring råmaterialhantering, kostnadsanalys och energiförbrukning kommer också att presenteras.

Projektresultaten kommer att hjälpa skivindustrin att möta sitt behov av nya råmaterial genom att undersöka en stor, hållbar materialbas med nya fibrer från jordbruksindustrin samt biobaserade limmer. Jordbruksindustrin kommer att få nya användningsområden och marknader för sina material från sin kontinuerligt ökande produktion och sina biprodukter, de senare ofta av lågt värde och i många fall med icke önskvärda föroreningar.

Medarbetare