Musslor som foder

Projekt: Algoland – Musselodling och hållbart foder från alger och musslor

Projektet "Algoland – Musselodling och hållbart foder från alger och musslor" hittar hållbara lösningar till samhällsutmaningar. Här vid Linnéuniversitetet har vi utvecklat ett nätverk av partners från industrin, universitet och myndigheterna som har samlats i kampen för att kämpa mot våra globala miljöproblem på en lokalnivå.

Fakta om projektet

Elin Lindehoff
Övriga projektmedlemmar
Catherine Legrand (Co-PI), Hanna Farnelid, Fredrik Svensson, Lina Mattsson Quyen Nham, Caroline Littlefield, Laura Bas Conn, Christien Laber, Anders Månsson, Joacim Rosenlund, Javier Alegria
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, KalmarEnergi
Finansiär
KK-stiftelsen, EcoChange, FORMAS, Familjen Kamprads stiftelse, Kalmar Kommun, Växjö Kommun, Kalmar Energi, Swedish Agro, WSP, sma mineral, Voxtorps garden, Energimyndigheten, Stiftelsen lantbruksforskning, Kretslopp Sydost
Tidsplan
Forskningsämne
(institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Forskargrupper
Algoland – Algal Solutions for Air, Water, Industry and Society, Marina växtplankton – ekologi och applikationer
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Vatten

Mer om projektet

I projektet Algoland - Rena vatten fokuserar vi på följande problem:

  • Användning av fossila bränslen
  • Klimatförändringar
  • CO2-utsläpp
  • Förorenat vatten
  • Övergödning

Plats: Voxtorp Farm, Ljungbyholm
Både algerna och musslorna som plockas upp ur vattnet kan användas för att ta fram nya nyttiga och värdefulla produkter, till exempel hönsfoder. På Voxtorp gård utanför Kalmar, musslor – skal och kött - testas som en protein - och kalciumkälla i hönsfoder. Forskarna vill ta reda på om lokalt producerade alger och blåmusslor är framtidens hållbara foder.

Team Algoland jobbar med musslor som har plockats utifrån musselodlingen i Hagby. De delar och sorterar  musslorna (skal och kött) för att användas till djurfoder.
Team Algoland jobbar med musslor som har plockats utifrån musselodlingen i Hagby. De delar och sorterar musslorna (skal och kött) för att användas till djurfoder.
Föregående bild Nästa bild
Höns på Voxtorp gård fick foder från musslor som plockets upp från Östersjön. #circulärekonomi
Höns på Voxtorp gård fick foder från musslor som plockets upp från Östersjön. #circulärekonomi
Föregående bild Nästa bild
Hållbart foder från alger och musslor
Hållbart foder från alger och musslor - framtidens foder?
Föregående bild Nästa bild
Musselodling är ett projekt inom Algoland. Musselodlingen verkar som en näringssänkaoch motverkar övergödning i Östersjön.
Musselodling är ett projekt inom Algoland. Musselodlingen verkar som en näringssänkaoch motverkar övergödning i Östersjön. Bild: Caroline Littlefield / Elin Lindehoff
Föregående bild Nästa bild