Gröna väggpaneler av alger (Green Wall Panel)

Projekt: Algoland – Rena luften

Projektet Algoland – Rena luften hittar hållbara lösningar till samhällsutmaningar. Här vid Linnéuniversitetet har vi utvecklat ett nätverk av partners från industrin, universitet och myndigheterna som har samlats i kampen för att kämpa mot våra globala miljöproblem på en lokalnivå.

Fakta om projektet

Elin Lindehoff
Övriga projektmedlemmar
Catherine Legrand (Co-PI), Hanna Farnelid, Fredrik Svensson, Lina Mattsson Quyen Nham, Caroline Littlefield, Laura Bas Conn, Christien Laber, Anders Månsson, Joacim Rosenlund
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Heidelberg Cementa
Finansiär
KK-stiftelsen, EcoChange, FORMAS, Familjen Kamprads stiftelse, Kalmar Kommun, Växjö Kommun, Kalmar Energi, Swedish Agro, WSP, sma mineral, Voxtorps garden, Energimyndigheten, Stiftelsen lantbruksforskning, Kretslopp Sydost
Tidsplan
2010 - 2021
Forskningsämne
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupper
Algoland – Algal Solutions for Air, Water, Industry and Society, Marina växtplankton – ekologi och applikationer
Kunskapsmiljö
Kunskapsmiljö Vatten

Mer om projektet

I projektet Algoland - Rena luften fokuserar vi på följande problem:

  • Användning av fossila bränslen
  • Klimatförändringar
  • CO2-utsläpp
  • Förorenat vatten
  • Övergödning

Plats: Cementa AB, Degerhamn
Ölands stora cementproducent har tidigare släppt ut stora mängder CO2 till atmosfären. Mikroalger kan använda rökgasen som koldioxidkälla, och algerbiomassen kan användas som en resurs för produkter, till exempel djurfoder. I detta projekt undersöker vi potentialen för att använda mikroalger för att fånga CO2 från rökgas från cementverket.

Vår forskning - i bilder

Team Algoland undersöker algernai labbet och testar kvaliteten och innehåll.
Team Algoland undersöker algernai labbet och testar kvaliteten och innehåll. Team Algoland undersöker algernai labbet och testar kvaliteten och innehåll. Maurice Hirwa
Föregående bild Nästa bild
Alger som växer i odlingspanelen på Cementa Degerhamn i Projektet Rena Luften (2014-2020) .
Alger som växer i odlingspanelen på Cementa Degerhamn i Projektet Rena Luften (2014-2020) . Maurice Hirwa
Föregående bild Nästa bild
Rökgas från cementproduktionen på Öland ger de rika mängderna av koldioxid som våra mikroalger behöver för att växa. Här leds rökgasen från fabriken genom ett rörsystem och bubblas i våra odlingspaneler.
Rökgas från cementproduktionen på Öland ger de rika mängderna av koldioxid som våra mikroalger behöver för att växa. Här leds rökgasen från fabriken genom ett rörsystem och bubblas i våra odlingspaneler.
Elin Lindehoff
Föregående bild Nästa bild

Konferenser