fotomontage med hand som håller glödlampa med hjärna i framför bärbar dator

Projekt: Anpassningsbara arkitekturer för organisationers digitala tvillingar (Aladino)

Detta projekt syftar till att skapa en uppsättning metodologier, metoder och verktyg för modellering, utvärdering och utveckling av digitala tvillingar av organisationer.

Fakta om projektet

Projektledare
Mauro Caporuscio
Övriga projektmedlemmar
Diego Perez Palacin, Farid Edrisi, Jesper Andersson, Danny Weyns, Samuele Giussani
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Scania, Virtual Manufacturing
Finansiär
KK-stiftelsen
Tidsplan
1 nov 2020–30 okt 2023
Ämne
Data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

En digital tvilling är en datamodell som avbildar ett objekt – en produkt, en process eller ett helt företag – i dess miljö och som kan användas för såväl felsökning av befintliga objekt som utveckling av nya.

En digital tvilling av organisationen (digital twin of the organization; DTO) är en exakt virtuell representation av organisationen, inklusive digitala kopior av fysiska enheter, processer, tjänster, personer och platser. En DTO tillåter i själva verket att alla organisationens delar representeras i form av virtuella modeller, vilka kontinuerligt kan simuleras och analyseras för att bedöma och optimera organisationen. I denna omfattning utnyttjar DTO:er styrkan hos cyberfysikaliska system och datastyrda tekniker för att skapa kännedom om organisationen själv och om dess omgivning samt göra den anpassningsbar; det vill säga ett smartare system.

Förändra och förnya

Att använda en digital tvilling av en organisation skulle hjälpa företag att förändras och förnya sig, och därmed förbättra deras organisations bärkraftighet. Bristen på bra tekniska exempel för att utveckla och driva en digital tvilling av en organisation gör det dock svårt för företagen att dra full nytta av den.

Många företag undersöker för närvarande den potentiella användningen av en digital tvilling, men de lösningar som finns är ofta kontextberoende eller systemspecifika och utmanande att anpassa, utöka och återanvända. Därför uppfattas digitalisering som en trög, resurskrävande och extremt dyr process, vars resultat är osäkert.

Utifrån detta söker företag lösningar som gör det möjligt för dem att försiktigt införa en digital tvilling av organisationen i sin organisation och utveckla den i enlighet med förändrade behov och situationer. Projektet Anpassningsbara arkitekturer för organisationers digitala tvillingar (Aladino) syftar till att skapa en uppsättning välgrundade tekniska metodologier, metoder och verktyg för modellering, utvärdering och utveckling av en digital tvilling av organisationen.

Aladino samarbetar med DigIT Hub för att nå industrin och andra organisationer i södra Sverige. DigIT Hub finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne och leds av de regionala innovationsklustren Mobile Heights, Media Evolution och IUC Syd i samarbete med Lunds universitet (LTH) och Malmö universitet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Engineering Resilient Systems (EReS).

Medarbetare