en hög med träfiberskivor

Projekt: Användning av grafen i bioadhesiv för hållbara träkompositskivor

Projektet syftar till att utöka användningen av grafen inom träindustrin genom att utveckla och testa förnybara biobaserade lim för produktion av träkompositskivor. Detta för att ersätta vanliga fossilbaserade, cancerframkallande formaldehydlim.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Bishnu Chandra Poudel, Thomas Walther, Sheikh Ali Ahmed, Papiya Bhowmik
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA, Bright Day Graphene, Avantium
Finansiär
Vinnova (SIO grafen)
Tidsplan
1 apr 2023–31 mars 2025
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt syftar till att modifiera det gröna grafenet för att förbättra de reologiska egenskaperna, öka produktionshastigheten och bindningskvaliteten för biokläpp, som framställs som en biprodukt från bioraffinaderier, samt leverera de mest förnybara limsystemen för tillverkning av träkompositskivor.

Projektet bygger på ett pågående samarbete mellan forskargruppen Forest Products vid Linnéuniversitetet, IKEA och Södra. Det ligger också i linje med IKEAs vision 2030 och Sveriges klimatlag och klimatpolitik för att minska CO2-avtrycket genom att vara mindre beroende av fossilbaserade material.

Projektet är även en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.

Medarbetare