ipad med grön byrå

Projekt: APPEND – Digitalt produktpass för att revolutionera möbelindustrin

Syftet med detta projekt är att designa, utveckla och validera DPP (Digital Product Passport) prototyp inom möbelsektorn. Under denna innovationsprocess strävar vi också efter att fokusera våra forskningsinsatser på frågor relaterade till dataspårbarhet, integritet, ägande och styrning som underliggande koncept för en framgångsrik och hållbar implementering av DPP.

Fakta om projektet

Projektledare
Fisnik Dalipi
Övriga projektmedlemmar
Arianit Kurti
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Interior Cluster Sweden AB; Sigma Technology Solutions Group AB; Delori AB
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
2023-11-01–2025-04-30
Ämne
Informatik (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Interaction Design Research Group
Kunskapsmiljö Linné
Digitala Transformationer

Mer om projektet

Projektets mål är att omvandla möbelindustrin genom att införa ett Digital Product Passport (DPP). Detta system, som överbryggar data och den cirkulära ekonomin, kommer att effektivisera utbytet av avgörande data genom hela värdekedjan, innefatta informationsspårbarhet och främja socialt ansvarstagande inom möbelsektorn.

APPEND använder ett designtänkande för att identifiera utmaningar och prototyplösningar baserat på feedback från användare. I konsortiet tillför Linnéuniversitetet forskningsexpertis, Interior Cluster of Sweden tillgång till SME-poolen och praktisk kunskap om produktionsutmaningarna. Sigma Technology är en lösningsintegratör och Delori är en teknikleverantör.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group samt i Kunskapsmiljö Linné: Digitala Transformationer