Deltagare Synoptic Arctic Survey 2021, team Linnéuniversitetet, från vänster till höger: Emma Svahn, Karin Holmfeldt, Elin Lindehoff, Hanna Farnelid, Dennis Amnebrink, Clara Pérez Martínez, Christien Laber, Janina Rahlff.

Projekt: Arktisexpedition - Synoptic Arctic Survey-SAS Oden 2021

Under augusti-september 2021 genomförs expeditionen Synoptic Arctic Survey med den svenska isbrytaren Oden. Expeditionen är en del av en internationell samordning av forskningsexpeditioner med syfte att kartlägga det Arktiska ekosystemets status och förändring. Forskare från Linnéuniversitetet deltar i ett flertal projekt som kommer att utforska bakterier, växtplankton, djurplankton och virus i Arktiska Oceanen.

Aktuellt