Utdragna lådor i byrå

Projekt: Artificial Intelligence as a risk and opportunity for the authenticity of archives

Detta projekt undersöker hur artificiell intelligens kan framtidssäkra våra kulturarv, genom att hantera arkivmaterial och ge bättre sökning i och tillgång till dem. Syftet är att jämföra de krav som ställs på arkiv av olika slag med de möjligheter som artificiell intelligens, AI, erbjuder. I arbetet används öppen data från Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet.

Bild: Anton Grabolle / Better Images of AI / Classification Cupboard / CC-BY4.0

Fakta om projektet

Projektledare
Koraljka Golub, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Johannes Widegren, Linnéuniversitetet
Ahmad Kamal, Linnéuniversitetet
Marcelo Milrad, Linnéuniversitetet
Saara Taalas, Linnéuniversitetet
Anna Foka, Uppsala universitet
Isto Huvila, Uppsala universitet
Larissa von Bychelberg, Uppsala universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Uppsala universitet
Finansiär
Wallenbergstiftelsernas forskningsprogram WASP-HS
Tidsplan
2023–2028
(förlängt till 2029)

Läs mer om projektet på den engelska sidan