träfönster sett inifrån

Projekt: Artificiell kärnved

Projektet syftar till att förbättra egenskaperna hos tallsplinters splintved för fönstertillämpningar, med användning av en förnybar, tanninbaserad formel.

Fakta om projektet

Projektnamn
Artificiell kärnved: Funktionell modifiering av tall-splintved för hållbara fönsterapplikationer
Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Sheikh Ali Ahmed, Linnéuniversitetet; Reeta-Maria Stod och Päivi Vihtonen, Stora Enso
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stora Enso
Finansiär
Vinnova (hypotesprövning steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk)
Tidsplan
1 maj 2023–31 okt 2023
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trävaruindustrin är pressad att minska biocidinnehållet i sina produkter eller ersätta det med förnybara föreningar, på grund av den negativa miljöpåverkan från dessa föreningar, både i drift och vid bortskaffande. Även om det i dag inte finns någon kemikalie som kan anpassas till den nuvarande industriella strukturen samtidigt som den är kostnads- och prestandasnål, kommer ett fåtal biobaserade system att ha stor betydelse i framtiden om deras brister åtgärdas på rätt sätt.

Tanniner har studerats ingående för att förbättra hållbarheten hos vanliga europeiska träslag, men på grund av instabilitet i träcellerna och urlakning minskar tanninernas effektivitet med tiden. Projektet Artificiell kärnved syftar därför till att följa en stegvis strategi genom att förbereda och testa en tanninbaserad formel, som en 100 % biobaserad förening, för att skydda splintved av tall för fönstertillämpningar. Projektet är i hög grad i linje med trä- och byggnadsindustrins ansträngningar att minska sitt koldioxidavtryck och uppnå en biobaserad social ekonomi med ett direkt bidrag till olika mål i Agenda 2030.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.

Medarbetare