allmän projektbild

Projekt: Att använda SoPHIA-modellen för ökat framtidsmedvetande i kulturmiljövården

SoPHIA-modellen har tagits fram av ett EU-finansierat projekt. Modellen syftar till att skapa utvärderingsredskap för hur kulturmiljövården och kulturarvsplatser ger samhället mervärde. I vårt projekt undersöker vi om SoPHIA-modellen också kan användas för att skapa större framtidsmedvetande i kulturmiljövårdens arbete.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Högberg
Övriga projektmedlemmar
Gustav Wollentz, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, Kalmar Läns Museum, Jamtli Östersund, European Museum Academy, Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment
Tidsplan
2021-2022
Ämne
Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora.

Projektet är en del av forskningen i Centre for Applied Heritage

Läs mer på projektets engelska sida.