förskolebarn som pysslar med lärare i bakgrunden

Projekt: Att befästa vetenskapligt förhållningssätt och synliggöra beprövad erfarenhet

I detta projekt undersökte lärare vid två förskolor systematiskt sin praktik, med fokus på dokumentation och utvärdering, för att utveckla sin professionella kompetens.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Projektnamn
Att befästa vetenskapligt förhållningssätt och synliggöra beprövad erfarenhet – förskollärares utveckling av professionell kompetens inom det systematiska kvalitetsarbetet
Projektledare
Lena Glaés-Coutts, Ulrika Bossér
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun
Finansiär
Linnéuniversitetet, Växjö kommun
Tidsplan
1 aug 2021–2023
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik samt Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta projekt är ett samarbete mellan förskolorna Pilbäcken och Junibacken i Växjö och Linnéuniversitetet. Det är en del av projektet Växjös arenor och modeller för skolor på vetenskaplig grund.

I samarbete med forskare från Linnéuniversitetet arbetar personal på de två förskolorna med att utveckla sin förståelse för hur man arbetar med barnens lärande, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De kommer att systematiskt undersöka sin praktik, med fokus på dokumentation och utvärdering, för att utveckla sin professionella kompetens.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Läroplansteori och didaktik (SITE).

Medarbetare