allmän projektbild

Projekt: Att kartlägga sig själv i en koloniserad värld. Svensk reselitteratur under mellankrigstiden 1919-1939 och upplysningsarvet

Syftet är att undersöka hur svenska reseberättelser från mellankrigsperioden förhåller sig till den europeiska kolonialismens olika former liksom till den eurocentriska synen på upplysning och utveckling. Reseberättelser från Afrika kommer att analyseras med fokus på diskurs, genre, intertextualitet, genus, etnicitet och modernitet.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Forsgren
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
Projektet kommer att avslutas 2021.
Ämne
Litteraturvetenskap (institutionen för film och litteratur, fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

I en första etapp kommer projektet att undersöka svensk reselitteratur från Afrika, särskilt centrala och östra Afrika och i första hand analysera följande genrer: expeditionsberättelser, jakt- och äventyrsberättelser, kolonisationsberättelser samt missionsberättelser.