ett barn och en vuxen håller en avbildning av ett hus i sina öppna händer

Projekt: Att leva i transit – en studie om våldsutsatta kvinnor i skyddat boende

I denna studie möter vi våldsutsatta kvinnor som lever i transit vid skyddade boenden, för att undersöka deras möjligheter att skapa en framtida vardag fri från våld.

Fakta om projektet

Projektledare
Lotta Agevall Gross
Övriga projektmedlemmar
Kerstin Arnesson, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet; Kajsa Ellegård, professor emerita i kulturgeografi vid Linköpings universitet; Katerina Vrotsou, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Finansiär
Brottsoffermyndigheten
Tidsplan
2020–2022
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet).

Mer om projektet

I Sverige söker årligen över 4 000 kvinnor och medföljande barn plats på ett skyddat boende på grund av att de utsatts för våld i nära relation. Att leva på ett skyddat boende är en akut och tillfällig lösning, en form av transit i väntan på att kunna återvända till sitt hem igen eller finna ett nytt hem.

I den här studien möter vi våldsutsatta kvinnor som lever i transit vid skyddade boenden, för att undersöka deras möjligheter att skapa en framtida vardag fri från våld. Studien använder att tidsgeografiskt perspektiv. Detta för att utifrån tid och rum identifiera de möjligheter och de begränsningar som formar kvinnans vardag vid det skyddade boendet, och som påverkar hennes förutsättningar för att påbörja en nyorienteringsfas mot en annan vardag fri från våld. Studien har en kvalitativ forskningsansats, där tidsgeografi i form av aktivitetsdagböcker kombineras med kvalitativa intervjuer/samtal.

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsrelation och leva under instabila boendeförhållanden, samt hur det påverkar deras vardag, deras sociala nätverk och rörelsemönster. Studiens resultat kan bidra med kunskap om hur välfärdsstaten kan organisera sitt förebyggande och stödjande arbete med våldsutsatta kvinnor, så att restriktionerna som beskär de våldsutsatta kvinnornas möjligheter att skapa ett nytt liv och ett nytt hem kan reduceras och inte förvärras.

Medarbetare