hög med historiska brev

Projekt: Att skapa ett hem i Kina

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur idéer och praktik kring familj, hushåll och hem konstrueras och förhandlas inom skandinavisk kristen mission i Kina under det tidiga 1900-talet.

Fakta om projektet

Projektets fullständiga titel
Att skapa ett hem: relationer och praktiker i det tidiga 1900-talets skandinaviska missionshushåll i Centralkina.
Projektledare
Malin Gregersen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 jan 2020 – 31 dec 2021
Ämnen
Historia

Mer om projektet

Detta forskningsprojekt undersöker hur idéer och praktik kring familj, hushåll och hem konstrueras och förhandlas inom skandinavisk kristen mission i Kina under det tidiga 1900-talet.

Projektet genomförs i form av en pilotstudie om privata diskussioner och förhandlingar mellan familjemedlemmar kring processen att skapa ett hem och en familj i Kina. Forskningsprojektet fokuserar särskilt på perioden direkt före och under skapandet av hem och hushåll och analyserar hur hemmet diskuteras och planeras i brevväxlingar mellan de involverade personerna. Studien utgår framför allt ifrån personliga brevsamlingar mellan skandinaviska missionärer stationerade i Hunanprovinsen under åren runt 1920.

Projektet bedrivs som en del av forskningen i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.