MAnuela Nilsson med poliser i Colombia

Projekt: Att uppnå hållbar fred: Utmaningar och möjligheter för samarbete mellan militär och civila i våldsamma efterkrigsmiljöer

Projektet fokuserar på ansträngningar för att förbättra det ofta skadade förhållandet mellan statliga säkerhetsaktörer (militären och polisstyrkorna) och civila i länder som har upplevt en våldsam och långvarig social konflikt. Fallstudien för utredningen är Colombia.

Fakta om projektet

Projektledare
Manuela Nilsson
Övriga projektmedlemmar
Pedro Valenzuela, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Tidsplan
1 jan 2017–2022
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt om fredsbyggande i våldsamma efterkrigsmiljöer. Den fokuserar på ansträngningar för att förbättra det ofta skadade förhållandet mellan statliga säkerhetsaktörer (militären och polisstyrkorna) och civila i länder som har upplevt en våldsam och långvarig social konflikt. Fallstudien för utredningen är Colombia, ett land som just förra året avslutade ett långt inbördeskrig och fortfarande upplever höga våldsvägar.

Under hösten förra året avslutades i Colombia en långvarig, våldsam konflikt. Regeringen undertecknade ett fredsavtal med landets största beväpnade oppositionsgrupp, FARC.

Hur säkerhetsfrågor tas upp hädanefter påverkar i hög grad Colombias framtida utveckling. Projektet tar upp utmaningen att bygga fred i samhällen brutna av långvariga konfliktperioder där våldsnivåer fortsätter att vara höga. Fortsatt våld kräver ett allt närmare samarbete mellan militära och civila aktörer. Samarbetet är av särskild betydelse på lokal nivå, där alla fredsbyggande aktiviteter i slutändan måste rotas.

Vi vet dock överraskande lite om hur samarbete mellan civila och nationella militära aktörer fungerar i det lokala sammanhanget. Målet är att identifiera utmaningarna samt potentialen för civil-militärt samarbete som kan hjälpa de nationella aktörerna att flytta till hållbar fred, med hjälp av Colombia som en fallstudie.

Projektet ser särskilt på hur nationella militära och civila aktörer uppfattar sin egen och den andres roll i fredsbyggande, valet av särskilda aktörer och de aktiviteter som karaktäriserar civil-militärt samarbete på lokal nivå. Metodiskt bygger projektet på djupintervjuer med civila och militära aktörer som samlats under flera fältturer i tre utvalda lokalsamfund i Colombia i regionerna Meta, Cauca och Bolívar, samt analys av policyhandlingar och akademiska texter. Detta ämne är av hög relevans för ett antal länder med våldsamma postkonfliktmiljöer runt om i världen.