PEAR i mobilen

Projekt: Augmented Reality for Public Engagement (PEAR)

Syftet med projektet PEAR är att undersöka möjligheterna att använda Augmented Reality-teknik (AR) för att öka allmänhetens engagemang i offentliga frågor på den plats respektive fråga berör.

Fakta om projektet

Projektledare
Aris Alissandrakis
Övriga projektmedlemmar
Nico Reski
Deltagande organisationer
Digital Humanities vid Linnéuniversitetet
Tidsplan
2016–
Ämne
Medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet PEAR (Augmented Reality for Public Engagement) syftar till att ge allmänheten möjlighet att delta i diskussioner och/eller få information. Personer kan fysiskt ta sig till en viss plats och använda sina mobila enheter för att få tillgång till en visualisering med hjälp av Augmented Reality (AR; förstärkt verklighet). Denna visualisering kan till exempel representera resultatet av en online-omröstning eller data som samlats in av olika sensorer. Visualiseringen uppdateras kontinuerligt när fler röstar eller ytterligare data samlas in.

PEAR, diagram
Illustration av arkitekturen hos det utvecklade PEAR-systemet.

PEAR har som mål att ge människor mer information och/eller uppdateringar på en specifik plats som diskuteras i ett offentligt sammanhang. Människor kan också få sådan information via nätet, men då sker interaktionen på distans. Vi tror att möjligheten att ge människor tillgång till "levande" information på plats kan uppmuntra delaktighet och engagemang, och ge möjlighet att reflektera kring en fråga från ett närmare, mer engagerat perspektiv.

I samband med den då pågående offentliga debatten om den framtida utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg-området i Växjö, genomförde vi en pilotstudie under maj-september 2016. Studien PEAR 4 VXO erbjöd då, i samarbete med Växjö kommun, allmänheten att rösta på olika alternativ genom att använda särskilda hashtags på Twitter (exempelvis att inkludera #parkRK i en tweet till @vaxjokommun).

Allmänheten kunde besöka den fysiska platsen, använda sina mobila enheter för att skanna en affisch som placerats där, hämta en AR-app från Google Play och titta (i AR) på en visualisering som representerade hur många röster som avgetts för varje alternativ. Denna visualisering var aktiv och uppdaterades så länge människor röstade. Se nyheten Ny app för mobilen ska öka allmänhetens engagemang i lokala frågor.

En andra studie, PEAR 4 DigiHum, genomfördes under Internationellt symposium om Digital Humanities, som anordnades vid Linnéuniversitetet i november 2016.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen VRxAR Labs.

Medarbetare