allmän projektbild

Projekt: Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik

Målet med detta projekt är att utveckla högkänsliga och robusta diagnostiska plattformar och tillhörande provhanteringstekniker för viktiga medicinska tillstånd i syfte att ge ökad kunskap till vårdgivare, patienter, beslutsfattare och forskare. Fyra delprojekt adresserar huvudfrågan med inriktning mot biomarkörer, virus, bakterier och vävnadsprover.

Fakta om projektet

Projektledare
Ian Nicholls
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Camilla Mohlin, Per Nilsson, Sofia Somajo
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, AroCell AB, Attana AB, Capitainer AB, Luma-Metall AB, Region Kalmar
Finansiär
KK-Stiftelsen
Tidsplan
1 juli 2023–30 juni 2027
Ämne
Biomedicin, kemi (institutionen för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Klinisk diagnostik är central för att upptäcka, diagnosticera och behandla sjukdomar. Med tillförlitliga och effektiva diagnostiska metoder kan vårdgivare identifiera hälsostatus och avgöra vilken behandling som är mest lämplig. Klinisk diagnostik har också en nyckelroll för att övervaka och kontrollera spridningen av smittsjukdomar.

Efterfrågan på nya, känsligare och mer robusta verktyg för klinisk diagnostik som kan användas av vårdgivare och för självmonitorering ökar snabbt och drivs av samhällets behov av att förkorta väntetiderna och kostnaderna för vård.

Förbättrade övervakningsmetoder som erbjuder mer tillförlitliga och kostnadseffektiva diagnoser kan möjliggöra tidigare diagnoser, ibland med livräddande ingrepp som följd, till exempel vid cancer eller borrelia.

Målet med projektet är att utveckla högkänsliga och robusta diagnostiska plattformar och tillhörande provhanteringstekniker för betydelsefulla medicinska tillstånd i syfte att ge ökad kunskap till vårdgivare, patienter, beslutsfattare och forskare. Detta uppnås genom utveckling av diagnosverktyg baserade på nya sensorplattformar och provhanteringstekniker.

Projektet består av fyra delprojekt, som adresserar huvudfrågan med inriktning mot biomarkörer, virus, bakterier och vävnadsprover.

  1. Detektion av biomarkörer för cancer: småcellig lungcancer. Projektledare Ian Nicholls.
  2. Virusrelaterad sjukdom: SARS-CoV-2 och hepatit. Projektledare Per Nilsson.
  3. Förbättrad diagnos av bakterieinfektioner: borrelios och urinvägsinfektioner. Projektledare Sofia Somajo.
  4. Biosensorbaserad histologi: glaukom och makuladegeneration. Projektledare Camilla Mohlin.

 

Projektet är en del av:

Medarbetare