barn som går bortåt på järnväg

Projekt: Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken

Syftet med denna studie är att analysera, jämföra och fördjupa kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulrika Järkestig Berggren
Övriga projektmedlemmar
Kerstin Arnesson och Ann-Sofie Bergman, Linnéuniversitetet
Titti Mattsson, Linnéuniversitetet och Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Forte, 3 430 000 kr
Tidsplan
1 januari 2018–30 sept 2022
Ämne
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den sociala barnavården i Sverige har under de senaste åren i ökande utsträckning blivit en privat marknad. Hittills har forskningen haft fokus på insatser till barn, men inga studier har fokuserat på förekomsten av privata konsulter som genomför barnavårdsutredningar och vilka konsekvenser det får för organisering av socialtjänstens professionella arbete med barnavårdsutredningar och de beslut om insatser som fattas för barn och ungdomar. Syftet med studien är därför att analysera, jämföra och fördjupa kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

Studien inleds med en undersökning om förekomsten av och argument för användning av privata konsulter, som arbetar med barnavårdsutredningar i strategiskt utvalda län och en storstad. Det genomförs också en dokumentstudie av nationell rättslig reglering och lokala avtal mellan enskilda kommuner och privata utförare.

Därefter genomförs en multipel fallstudie i utvalda kommuner om organisering och professionella förutsättningar i barnavårdsutredningens praktik, genom en jämförelse av barnavårdsutredningar genomförda av kommunalt anställda socionomer respektive privata konsulter. Intervjuer genomförs med kommunala socialsekreterare och privata konsulter som arbetar med barnavårdsutredningar, samt med kommunala socialchefer och chefer för privata aktörer. Studien undersöker ett yrkesfält som förändras i snabb takt och har stor betydelse för riskutsatta barn.

Forskarna i projektet är aktiva i forskargruppen Barn- och ungdomsforskning.

Medarbetare